Η κινητή διακυβέρνηση ή διακυβέρνηση κινητής τηλεφωνίας (αγγλικά: mobile government ή mGovernment) αποτελεί υποκατηγορία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αναφέρεται στη δυνατότητα παροχή υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης στους πολίτες με τη χρήση κινητών συσκευών (κινητών τηλεφώνων, tablet) και με τη χρήση ασύρματου δικτύου σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής κινητής διακυβέρνησης είναι η αποστολή μαζικών ειδοποίησης σε εγγεγραμμένους πολίτες μέσω SMS, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το κυριότερο πλεονέκτημα των εφαρμογών της κινητής διακυβέρνησης είναι ότι απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, συγκριτικά με τις εφαρμογές που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σταθερού δικτύου σύνδεσης.

Πηγές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία