Κλαυδία Μαρκέλλα είναι το όνομα των δύο θυγατέρων του Γαΐου Κλαυδίου Μαρκέλλου του Νεότερου υπάτου το 50 π.Χ. και της Οκταβίας της Νεότερης, αδελφής του Οκταβιανού Αυγούστου· για την οποία ήταν ο πρώτος σύζυγος. Σύμφωνα με τον ιστορικό Σουητώνιο, ήταν γνωστές με το όνομα οι αδελφές Μαρκέλλες ή οι δύο Μαρκέλλες. Γεννήθηκαν στη Ρώμη και το διάστημα 40-36 π.Χ. ζούσαν με τη μητέρα τους και τον δεύτερο σύζυγό της Μάρκο Αντώνιο στην Αθήνα. Το 36 π.Χ. ο Μ. Αντώνιος τους εγκατέλειψε για την Κλεοπάτρα Ζ΄ της Αιγύπτου. Τότε η μητέρα τους τις πήρε πίσω στη Ρώμη, όπου ανατράφηκαν από τη μητέρα τους, τον Αύγουστο και τη νέα του σσύζυγο Λιβία Δρουσίλλα. Οι δύο αδελφές αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ της Δημοκρατίας και της Αυτοκρατορίας της Ρώμης: με τους γάμους της και τα τέκνα τους εξασφάλισαν τις δημοκρατικές αρχές στην επόμενη γενεά.

Το όνομα Κλαυδία Μαρκέλλα αναφέρεται στις παρακάτω: