Το κλειδί οπτικού δίσκου είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται σε κάποιο πρόγραμμα η βιντεοπαιχνίδι για να αποδειχθεί πως το αντίγραφο του προγράμματος/παιχνιδιού είναι αυθεντικό. Για επίσημα προγράμματα, το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός σύνδεσης, για κάποιο λογισμικό όμως όπως τα Windows XP ενεργοποιείται μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να αποτρέψει ανθρώπους από το να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί.

Ο όρος «κλειδί οπτικού δίσκου» έχει προέλθει από το γεγονός ότι συνήθως το κλειδί βρίσκεται πάνω στην συσκευασία του οπτικού δίσκου. Τα βιντεοπαιχνίδια το χρησιμοποιούν ώστε να πιστοποιήσουν πως το παιχνίδι δεν έχει αντιγραφεί παράνομα. Για παράδειγμα κάποιος δεν μπορεί να παίξει Diablo II στο διαδίκτυο χωρίς να έχει το αυθεντικό/μοναδικό κλειδί οπτικού δίσκου. Ένα άλλο παράδειγμα είναι πως το Battlefield 2 δεν επιτρέπει το παιχνίδι μέσω διαδικτύου όταν δυο ίδια κλειδιά προστασίας οπτικού δίσκου είναι στο διαδίκτυο την ίδια χρονική στιγμή.

Τα κλειδιά προστασίας οπτικού δίσκου αποτελούνται από μια σειρά αριθμών και γραμμάτων. Συνήθως η εισαγωγή τους ζητείται από το χρήστη κατά την διάρκεια της εγκατάστασης τους προγράμματος και περνά σε μια ρουτίνα πιστοποίησης στο πρόγραμμα. Αυτή η ρουτίνα επεξεργάζεται την ακολουθία σύμφωνα με κάποιους μαθηματικούς αλγορίθμους ώστε να ταυτίσει το αποτέλεσμα με κάποιο από ένα σύνολο αποδεκτών λύσεων.

Αποτελεσματικότητα Επεξεργασία

Τα περισσότερα κλειδιά οπτικού δίσκου δεν είναι αποτελεσματικά στο να σταματούν τη δημιουργία παράνομων αντιγράφων, μιας και αυτά μπορούν πολύ εύκολα να διανεμηθούν. Επιπροσθέτως, με την αύξηση των επικοινωνιών από την απαρχή του διαδικτύου, πιο περίπλοκες επιθέσεις ενάντια στα κλειδιά οπτικού δίσκου έχουν ξεκινήσει, όπως τα cracks (αφαίρεση ανάγκης για κλειδί προστασίας προσωπικού δίσκου) και οι γεννήτριες παραγωγής κλειδιών οπτικού δίσκου έχουν γίνει συνήθεις.

Μερικά από τα πιο αποτελεσματικά κλειδιά οπτικού δίσκου είναι αμφιλεγόμενα, όπως αυτό που χρησιμοποιείται από την Valve Software. Αν ένα κλειδί έχει χρησιμοποιηθεί λάθος με αυτό το σύστημα, ο λογαριασμός του παίχτη μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο παίχτης να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει της διαδικτυακές υπηρεσίες για κανένα παιχνίδι συμπεριλαμβανομένων και παιχνιδιών τα οποία νομίμως έχει αποκτήσει.