Ο κλεισουράρχης ήταν αξίωμα στο Βυζάντιο. Ήταν η ανώτατη στρατιωτική θέση μετά τον στρατηγό. Δουλειά τους ήταν η επιτήρηση των κλεισουρών ή στενωπών του θέματος. Αργότερα, επί Τουρκοκρατίας την δουλειά αυτή κάναν οι δερβέν-αγάδες.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία