Η κλεψύδρα είναι εργαλείο μέτρησης χρόνου. Αποτελείται από δύο γυάλινα δοχεία κατακόρυφα συνδεδεμένα (το ένα κάτω από το άλλο) που επιτρέπουν μια ρυθμιζόμενη ροή του εμπεριεχόμενου υλικού από το επάνω δοχείο προς το κάτω.[1] Μόλις αδειάσει το υλικό από το γυάλινο δοχείο που βρίσκεται επάνω, η κλεψύδρα μπορεί να αναστραφεί για να ξεκινήσει εκ νέου η χρονομέτρηση. Στους παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο που μετράται περιλαμβάνονται η ποσότητα της άμμου, το μέγεθος του γυάλινου περιέκτη, το πλάτος του λαιμού, καθώς και η ποιότητα της άμμου.

Μία ξύλινη κλεψύδρα

Η κλεψύδρα είτε ξύλινη, είτε γυάλινη είτε ως αμφορέας έχει στο άνω μέρος τράχηλο (αυλός) απ' όπου ρέει το ύδωρ ή η άμμος με βραδύτητα.[2]

Χρήση της κλεψύδρας γινόταν ιδίως στα δικαστήρια για τον καθένα των διαδίκων προς αγόρευση και το «εξέρρει το ύδωρ» ή «επίσχες το ύδωρ»[3] δήλωνε ότι ο αγορεύων όφειλε να παύσει. Όταν όμως ενδιάμεσα εξετάζονταν οι μάρτυρες ή κάτι άλλο συνέπιπτε λέγονταν στον υπηρέτη του δικαστηρίου «επίσχες το ύδωρ», οπότε και διακόπτονταν η ροή της κλεψύδρας[2].

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «κλεψύδρα». Πύλη για την Ελληνική γλώσσα. 
  2. 2,0 2,1 [Λήμμα], Λεξικό της ελληνικής αρχαιολογίας, τόμ. Α΄ σ. 501 [1][νεκρός σύνδεσμος]
  3. Δημοσθένης, Κατά Μειδίου