Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κλησώ είναι γνωστή μια πριγκήπισσα, μία από τις θυγατέρες του βασιλιά Κλήσωνα, αδελφή της Ταυροπόλεως και του Πύλαντα. Στην πόλη Μέγαρα υπήρχε η τοπική παράδοση, αντίθετη από αυτή που αναφέρει ο Παυσανίας, ότι το πτώμα της Ινούς εκβράσθηκε στις ακτές τους και ότι το έθαψαν η Κλησώ και η Ταυρόπολις, κόρες του Κλήσωνα.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969