Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κλησώ είναι γνωστή μια πριγκήπισσα, μία από τις θυγατέρες του βασιλιά Κλήσωνα, αδελφή της Ταυροπόλεως και του Πύλαντα. Στην πόλη Μέγαρα υπήρχε η τοπική παράδοση, αντίθετη από αυτή που αναφέρει ο Παυσανίας, ότι το πτώμα της Ινούς εκβράσθηκε στις ακτές τους και ότι το έθαψαν η Κλησώ και η Ταυρόπολις, κόρες του Κλήσωνα.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969