Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κλυτόνηος είναι γνωστός ένας γιος του Αλκινόου, βασιλιά των Φαιάκων. Ο Κλυτόνηος ήταν αδελφός του Λαοδάμα και του Αλίου. Στην Οδύσσεια αναφέρεται (θ 119, 123-125) ότι ο «αντίθεος» (δηλαδή «θεϊκός») Κλυτόνηος αναδείχθηκε νικητής σε αγώνα δρόμου με τους αδελφούς του ως «ταχύς σταδιοδρόμος»: πέρασε τους άλλους τόσο μήκος όσο χωράφι οργώνουν δύο μουλάρια σε μία ημέρα.

Στην έμμετρη μετάφραση της Οδύσσειας από τον Ζ. Σίδερη ο Κλυτόνηος αναφέρεται ως «Κλειτόνας» (για να βγαίνει το μέτρο).

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Κρουσίου: «Λεξικόν Ομηρικόν», διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901