Κουρούς (τουρκ. Kuruş) ονομάζεται η υποδιαίρεση της νέας λίρας της Τουρκίας. Μία (νέα) λίρα υποδιαιρείται σε 100 (νέα) κουρούς.

Και η παλιά τουρκική λίρα, όπως και παλιότερα η οθωμανική, υποδιαιρούνταν σε 100 κουρούς, τα οποία ήταν γνωστά στον ελληνικό χώρο ως γρόσια. Γρόσι ή κουρούς ονομαζόταν επίσης μια παλιά υποδιαίρεση της λίρας Κύπρου. Πριν το 1955, οπότε εισήχθη το μετρικό σύστημα, η Κυπριακή λίρα υποδιαιρούνταν σε 20 σελίνια και κάθε σελίνι σε 9 γρόσια.