Κρητική Επανάσταση

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος Κρητική Επανάσταση μπορεί να αναφέρεται στις εξής επαναστάσεις στην Κρήτη:

Κατά την ΕνετοκρατίαΕπεξεργασία

Κατά την ΤουρκοκρατίαΕπεξεργασία

Κατά τη διάρκεια της Κρητικής ΠολιτείαςΕπεξεργασία


 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.