Κρητική Επανάσταση

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος Κρητική Επανάσταση μπορεί να αναφέρεται στις εξής επαναστάσεις στην Κρήτη:

Κατά την Ενετοκρατία Επεξεργασία

Κατά την Τουρκοκρατία Επεξεργασία

Κατά τη διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας Επεξεργασία


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.