Η κυβέρνηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ 2002 ανέλαβε τα καθήκοντα στις 22 Οκτωβρίου 2002 και κυβέρνησε μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2005

Μέλη της ήταν οι: