Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κυδραγόρα είναι γνωστή μία θυγατέρα του βασιλιά των Μυκηνών Ατρέα. Η Κυδραγόρα φαίνεται ότι ταυτίζεται με την Αστυόχη ή Αναξίβια, αφού αναφέρεται ότι παντρεύτηκε τον Στροφίο ή τον πατέρα του, τον Κρίσο, και έγινε η μητέρα του Πυλάδη.

Πηγή Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969