Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (αγγλ.: Cyprus Organisation for Standardisation - CYS) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005, με έδρα τη Λευκωσία και αποτελεί τον εθνικό οργανισμό Τυποποίησης της Κύπρου. Ο οργανισμός ιδρύθηκε βάσει του νόμου «Περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης» του 2002. [1]

ΣκοπόςΕπεξεργασία

Ο CYS μέσα από τις δράσεις και το έργο του επιδιώκει την προώθηση εφαρμογής διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων σε επιχειρήσεις της Κύπρου. Ακόμη, προωθεί και ενισχύει την πληροφόρηση σχετικά με την τυποποίηση και τα πρότυπα. Αποστολή [2] του οργανισμού -όπως δηλώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του - αποτελεί:

 1. Η συμμετοχή, ψήφιση και υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων.
 2. Η προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων στην Κύπρο με στόχο:
  • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής.
  • Την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και των εργαζομένων.

ΔιοίκησηΕπεξεργασία

Ο CYS διευθύνεται [3] από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εφτά Εκπροσώπους του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και Εμπορίου, καθώς και εκπροσώπους φορέων που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα. Ο CYS προχωρά στη σύσταση Επιτροπών (Committees), οι οποίες καθιστούν δυνατή την ενημέρωση για τις δράσεις των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιτροπών και στο έργο τους συμμετέχουν αρμόδιοι εκπρόσωποι όλων των σχετικών φορέων. Παράλληλα, συστήνει και Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές (CYS/TE) για τη διαχείριση τεχνικών θεμάτων Τυποποίησης, οι οποίες κατέχουν συμβουλευτικό ρόλο προς τον οργανισμό για ζητήματα σχετικά με τα πρότυπα και την Τυποποίηση.

ΔράσηΕπεξεργασία

Ο CYS δραστηριοποιείται ποικιλοτρόπως προκειμένου να προωθήσει την εφαρμογή και χρήση διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων στην Κύπρο. Με το έργο του, ο CYS συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής Τυποποίησης και υπερασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας. Συγκεκριμένα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με διεθνή, ευρωπαϊκά και κυπριακά πρότυπα και εκπροσωπεί την Κύπρο στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς Τυποποίησης. Μέσα από το δικτυακό τόπο του οργανισμού παρέχεται πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση αναζήτησης δεδομένων προτύπων που φιλοξενούνται σε αυτόν, καθώς και στην Peninorm, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης [4](ΚΕ.Π.Ε.) του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, διατίθενται προς πώληση:

 • τα Ευρωπαϊκά πρότυπα CEN/CENELEC/ETSI
 • τα διεθνή πρότυπα ISO/IEC
 • τα εν ισχύ Κυπριακά εθνικά πρότυπα και
 • τα εθνικά πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών οργανισμών Τυποποίησης.

Τέλος, με τη δραστηριοποίηση του σε διαφορετικούς τομείς και με ποικίλους τρόπους, ο CYS επιτυγχάνει την προώθηση της ανάπτυξη, χρήσης και διατήρησης τεχνικών προτύπων, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της Κυπριακής οικονομίας.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία