Κυριακό ονομάζεται ο κεντρικός ναός μιας σκήτης, στον οποίο μαζεύονται οι μοναχοί της σκήτης στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Γύρω από το Κυριακό είναι χτισμένες οι καλύβες των μοναχών. Από την Ελληνική λέξη Κυριακό προέρχονται οι λέξεις για την εκκλησία Kirche, Church, κλπ.