Κόκκυγας

οστό της πυέλου

Ο κόκκυγας είναι οστό στο τελικό τμήμα της σπονδυλικής στήλης. Ο κόκκυγας στον άνθρωπο αποτελείται από τέσσερις σπονδύλους που έχουν συγχωνευθεί σε ένα οστό. Έχει σχήμα ανάποδου τριγώνου, με τη βάση του στο ιερό οστό. Ενώνεται με το ιερό οστό με μία άρθρωση με γλήνη και δύο κέρατα (αποφύσεις), τα οποία αρθώνονται με τα αντίστοιχα στο ιερό οστό. Επίσης ο πρώτος κοκκυγικός σπόνδυλος έχει μικρές εγκάρσιες αποφύσεις, μια σε κάθε πλευρά. Ο κόκκυγας δεν έχει οστέινο νωτιαίο σωλήνα.[1]

Πρόσθια άποψη του κόκκυγα

Στον κόκκυγα καταφύονται ο ανελκτήρας του πρωκτού, και συγκεκριμένα η ηβοκοκκυγική και λαγονοκοκκυγική μοίρα, και ο κοκκυγικός μυς. Αυτοί οι δύο μύες αποτελούν το έδαφος της πυέλου.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • Drake, R.L.· Vogl, W.· Mitchell, A.W.M. (2007). Ανατομία Gray’s. Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδης.