Κόμητες και δούκες της Σαβοΐας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia
Το εθνόσημο της Σαβοΐας.

Η παρούσα λίστα παρουσιάζει τους κόμητες και δούκες της Σαβοΐας

Κόμητες της ΣαβοΐαςΕπεξεργασία

Δούκες της ΣαβοΐαςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

RULERS OF SAVOY