Κόμητες και δούκες της Σαβοΐας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Η παρούσα λίστα παρουσιάζει τους κόμητες και δούκες της Σαβοΐας

Το εθνόσημο της Σαβοΐας.

Κόμητες της ΣαβοΐαςΕπεξεργασία

Δούκες της ΣαβοΐαςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

RULERS OF SAVOY