Κόμητες και δούκες της Σαβοΐας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Η παρούσα λίστα παρουσιάζει τους κόμητες και δούκες της Σαβοΐας

Το εθνόσημο της Σαβοΐας.

Κόμητες της Σαβοΐας Επεξεργασία

Δούκες της Σαβοΐας Επεξεργασία

Το 1720 ο Βίκτωρ-Αμεδαίος Β΄, ως αμοιβή για τη συμμετοχή του στον Πόλεμο της Ισπανικής διαδοχής, προσάρτησε τη Σαρδηνία. Μαζί με τη Σαβοΐα, η νέα επικράτεια ονομάστηκε βασίλειο της Σαρδηνίας.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

RULERS OF SAVOY