Κόρος

μονάδα μέτρησης όγκου
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Κόρος (αποσαφήνιση).

Ο κόρος είναι μονάδα μέτρησης όγκου με την οποία γίνεται η μέτρηση της χωρητικότητας ενός πλοίου. Ένας κόρος αντιστοιχεί σε 100 κυβικά πόδια ή 2,83 κυβικά μέτρα. Στην αγγλική αποδίδεται με τον όρο register ton.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία