Κότυς Β´

(Ανακατεύθυνση από Κότυς Β')

Ο Κότυς Β΄ ήταν βασιλιάς των Οδρυσών (πιθανώς 171 π.Χ. – 162 π.Χ. ή 168 π.Χ. – 142 π.Χ.)[1] και κατ΄ επέκταση όλης της αρχαίας Θράκης.

Κότυς Β´
Πληροφορίες ασχολίας

ΒίοςΕπεξεργασία

Ήταν σύγχρονος του τελευταίου βασιλέως της Μακεδονίας Περσέα, του οποίου ήταν και ο μοναδικός σύμμαχος όταν άρχισε τον πόλεμο κατά των Ρωμαίων το 171 π.Χ.. Οι Ρωμαίοι αν και τελικά νίκησαν τον Περσέα κατά κράτος και υπέταξαν και την τελευταία ελλαδική περιοχή που τους αντιστάθηκε εντούτοις εσύναψαν ειρήνη μετά του Κότυος χωρίς και να του επιβάλλουν κάποιους βαρείς όρους.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. Κωνσταντίνος Κουρτίδης, Ιστορία της Θράκης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 54 μ.Χ., Τυπογραφείο Αλευρόπουλου, Εν Αθήναις 1932, σελ. 63