Κύλινδρος γραφομηχανής

Ο κύλινδρος πάνω στον οποίο τοποθετούνταν το χαρτί. Λέγεται και σαριό από την γαλλική λέξη chariot.

Στις γραφομηχανές αρχικά υπήρχε μοχλός για την επιστροφή του κυλίνδρου ώστε να ξεκινήσει μια νέα γραμμή. Από το 1960 και μετά προστέθηκε και αυτόματο κουμπί πάνω στο πληκτρολόγιο που επιτελούσε αυτή την λειτουργία. Το κουμπί αυτό ήταν ο πρόδρομος του πλήκτρου στα πληκτρολόγια των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι γνωστό στις μέρες μας σαν enter.