Στις επικοινωνίες κώδικα ονομάζουμε έναν κανόνα για μετατροπή ενός τμήματος πληροφορίας π.χ ένα γράμμα, λέξη, ή φράση σε μια άλλη μορφή αναπαράστασης όχι απαραίτητα του ίδιου τύπου. Στις επικοινωνίες και στην επεξεργασία πληροφοριών κωδικοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία μια πηγή (αντικείμενο) εκτελεί αυτήν την μετατροπή πληροφορίας σε δεδομένα, τα οποία στέλνονται μετά στον παραλήπτη (παρατηρητή), όπως ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων. Αποκωδικοποίηση είναι η αντίστροφη διαδικασία της μετατροπής δεδομένων, τα οποία έχουν σταλεί από μια πηγή , σε πληροφορία κατανοητή από τον παραλήπτη. (δες Μέθοδοι κωδικοποίησης). Ένας κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής είναι μια υλοποίηση αυτού του κανόνα( η αλγόριθμος) , και μπορεί να υλοποιηθεί είτε σε υλικό είτε σε λογισμικό και μπορεί να περιλαμβάνει συμπίεση.

Ένας λόγος για χρήση της κωδικοποίησης είναι η ύπαρξη περιπτώσεων όπου με χρήση της συνηθισμένης προφορικής ή γραπτής γλώσσας δεν μπορείς να επιτύχεις αξιόπιστη και αποτελεσματική επικοινωνία. Για παράδειγμα όταν η απόσταση μεταξύ των ατόμων που προσπαθούν να επικοινωνήσουν είναι μεγάλη τότε πρέπει αναπαραστήσουμε το μήνυμα σε μια μορφή που μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις (π.χ. με ηλεκτρικά σήματα).

Στην ιστορία της κρυπτογραφίας οι κώδικες χρησιμοποιούνταν συχνά για να εξασφαλίσουν το απόρρητο της επικοινωνίας. Δες και κρυπτογραφία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία