Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λάμος (από τη λέξη λάμος = χάσμα) είναι γνωστός ο ομηρικός βασιλιάς των Λαιστρυγόνων και θεμελιωτής της πόλης τους, της Τηλεπύλου. Κατά τον Ευστάθιο και τους αρχαίους, ο Λάμος ήταν γιος του θεού Ποσειδώνα (πρβλ. και τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου, 14:23). Ο Λάμος αναφέρεται στην Οδύσσεια (ραψωδία κ, στίχος 81).

Κάποιοι από τους αρχαίους και νεότερους ερμηνευτές της Οδύσσειας θεώρησαν λανθασμένα ότι «Λάμος» ονομαζόταν η πόλη, από το «Λάμου αιπύ πτολίεθρον» κατά το «Τροίης ιερόν πτολίεθρον». Αλλά η πόλη είναι η Τηλέπυλος.

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 517