Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Λακεστάδης είναι γνωστός ένας γιος του Ιππολύτου. Ο Λακεστάδης ήταν βασιλιάς της Σικυώνας στη βόρεια Πελοπόννησο κατά την εποχή της εισβολής των Δωριέων. Οι Δωριείς όμως ανεγνώρισαν τον Λακεστάδη ως έναν από τους Ηρακλείδες και έτσι τον διετήρησαν στην εξουσία της Σικυώνας.

Λακεστάδης
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΙππόλυτος
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Σικυώνας

Πηγή Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969