Άνοιγμα κυρίου μενού

To Λαϊκό Βήμα είναι εφημερίδα που εκδίδεται στο Αργυρόκαστρο κάθε δύο εβδομάδες. Η εφημερίδα αυτή υπήρξε το μοναδικό έντυπο μέσο που εκδιδόταν στην ελληνική γλώσσα κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Αλβανία (1945-1991) και αποτελούσε όργανο, εκείνο το διάστημα, της τοπικής οργάνωσης του κομμουνιστικού κόμματος.

ΠηγέςΕπεξεργασία