Ως λευκά μέταλλα χαρακτηρίζονται γενικά λόγω της λευκής απόχρωσής τους ορισμένα μέταλλα, όπως ο άργυρος, ο άργιλος κ.λπ. και κυρίως ορισμένα κράματα όπως του κασσίτερου με χαλκό, ψευδάργυρο, αντιμόνιο, σίδηρο κ.λπ.

Γενικά τα λευκά μέταλλα επειδή παρουσιάζουν χαρακτηριστικές ιδιότητες με κυριότερες την σκληρότητα και πλαστικότητα χρησιμοποιούνται κυρίως στη κατασκευή τριβέων. Οι τριβείς που κατασκευάζονται από τέτοια κράματα παρουσιάζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

1. Με την πλαστικότητά τους εξασφαλίζουν ομοιόμορφη και πλήρη επαφή των προστριβομένων επιφανειών, με συνέπεια την ομοιόμορφη κατανομή των πιέσεων.
2. Δίνουν χαμηλό συντελεστή τριβής, με συνέπεια την μείωση των επακόλουθων της τριβής.

Εκ των παραπάνω ιδιοτήτων τα λευκά μέταλλα χαρακτηρίζονται και αντιτριβικά μέταλλα, ή κράματα.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ.Γ΄ (συμπλήρωμα), σελ.672.