Οι λεωφορειολωρίδες είναι λωρίδες στο δεξιό τμήμα του οδοστρώματος (στο αριστερό τμήμα στις χώρες με αριστερό κυκλοφοριακό) στις οποίες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ έχουν πρόσβαση μόνο τα λεωφορεία. Οι λεωφορειολωρίδες δημιουργήθηκαν λόγω των έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων που επικρατούν κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Με αυτό τον τρόπο τα λεωφορεία μπορούν να ακολουθούν τις γραμμές αυτές αποφεύγοντας την κίνηση.

Λεωφορειολωρίδα στην Αθήνα

Οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσον ακολουθεί αυτή την λωρίδα με σκοπό την αποφυγή της κίνησης, παραβιάζει τους κανόνες του Κ.Ο.Κ και του επιβάλλεται υψηλό πρόστιμο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία