Άνοιγμα κυρίου μενού
Λεωφόρος
Η Avenue des Champs-Élysées στο Παρίσι το 1900

Ως Λεωφόρος θεωρείται μία μεγάλη κεντρική οδός. Κάποιες φορές χτίζεται μετά την κατεδάφιση τον τειχών μιας πόλης όπως στην περίπτωση της βιεννέζικης Ρίνγκστρασσε. Μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις μια λεωφόρος βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο μιας πόλης.