Λεώστρατος άρχων (303 π.Χ.)

επώνυμος άρχων της πόλης της Αθήνας κατά το 303-304 π.Χ.

Ο Λεώστρατος ήταν επώνυμος άρχων της πόλης της Αθήνας κατά το 303-304 π.Χ.. Επειδή υπήρχαν και δυο ακόμη προγενέστεροι άρχοντες της Αθήνας με το ίδιο όνομα, σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται ως Λεώστρατος ΙΙΙ από τους μελετητές.

Λεώστρατος άρχων
Γενικές πληροφορίες
Χώρα πολιτογράφησηςΑρχαία Αθήνα
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταπολιτικός
Αξιώματα και βραβεύσεις
ΑξίωμαΕπώνυμος άρχοντας (304 π.Χ.–303 π.Χ.)
Επιγραφή όπου αναφέρεται ο Λεώστρατος (303 π.Χ.), επώνυμος άρχων της Αθήνας: «επί Λεωστράτου άρχοντος»

Από το Πάριο χρονικό αναφέρεται ότι είχε τον τίτλο του άρχοντα μετά τον Φερεκλή και πριν τον Νικοκλή, ενώ επίσης σημειώνεται ότι την ίδια χρονιά φάνηκε κομήτης, καθώς επίσης και ότι ο Λυσίμαχος πήγε στην Ασία.[1] Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει το Λεώστρατο λέγοντας ότι στον ίδιο χρόνο ύπατοι στη Ρώμη ήταν οι Σερούιος Κορνήλιος και ο Λεύκιος Γενούκιος[2]. Πληροφορίες που αναφέρονται για την εποχή του Λεωστράτου με αναφορά σε αυτόν προέρχονται από αθηναϊκές επιγραφές. Από αυτές τις επιγραφές είναι γνωστός ότι ο γραμματέας του Δήμου κατά το έτος του Λεωστράτου ήταν ο Φυγούς ο οποίος προερχόταν από Δήμο της Ερεχθηίδος φυλής[3].

ΕπιγραφέςΕπεξεργασία

Ενδεικτικά:

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. 303 π.Χ.: Λεώστρατος Aπό το Πάριο Χρονικό μετά τον Φερεκλή και πριν τον Νικοκλή
  «ἀφ' οὗ |30| κομήτης ἀσ]τὴρ ἐφάνη καὶ Λυσίμαχ[ο]ς [εἰς τὴν Ἀσίαν διέβη, ἔτη ΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι] Λ[εωστ]ρ[άτου].»
  (303/02 a. Chr. n.)
  Πάριο Χρονικό, BIBLIOTHECA AUGUSTANA, Marmor Parium 264/63 a. Chr. n.
 2. Diodore de Sicile Bibliothèque historique, tome troisième: Livre XΧ, Διοδώρου Σικελιώτου Ιστοριών Βίβλος Εικοστή, Traduction française : FERD. HOEFER livre vingtième
  «Τοῦ δ´ ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος Ἀθήνησι μὲν ἦρχε Λεώστρατος, ἐν Ῥώμῃ δ´ ὑπῆρχον ὕπατοι Σερούιος Κορνήλιος καὶ Λεύκιος Γενούκιος.»
  (στα γαλλικά:
  L'année étant révolue, Léostrate fut nommé archonte d'Athènes, et les Romains élurent pour consuls Servius Cornélius et Lucius Genucius)
  με σημείωση «Deuxième année de la cxixe olympiade, année 303 avant. J.-C.» (δεύτερο έτος της 119ης Ολυμπιάδας)
 3. The priests of Asclepios, a new method of dating Athenian Archons, William Scott Ferguson, Berkeley, The University press, University of California Publications, Classical Philology, Vol 1, no 5, (σελίδες 131-173), σελ. 132