Άνοιγμα κυρίου μενού

Πολιτικός

πρόσωπο που εμπλέκεται στα πολιτικά, πρόσωπο που κατέχει ή αναζητεί θέσεις σε κυβέρνηση

Ο πολιτικός είναι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ασχολείται με την πολιτική.

Στις δυτικές Δημοκρατίες ο όρος περιορίζεται σε αυτούς που κατέχουν κάποια θέση στη Δημόσια Διοίκηση και έχουν εκλεγεί για το σκοπό αυτό μέσα από τη διαδικασία των εκλογών. Πέντε τέτοιου είδους θέσεις (ή ρόλοι) είναι ο Δήμαρχος, ο Βουλευτής, ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.