Για άλλες χρήσεις, δείτε: Λιβάδι (αποσαφήνιση).

Το λιβάδι είναι φυσικός βιότοπος και πράσινη έκταση. Μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης, η σχηματισμένη υπό την επίδραση του ανθρώπου επάνω στην φύση, χάριν της κτηνοτροφίας. Στην κτηνοτροφία χρησιμεύει για την βοσκή των ζώων, κυρίως βοοειδών, προβάτων και κατσικιών, ενώ διαφέρει από τον αγρό, ο οποίος καλλιεργείται και θερίζεται.

Τοπίο λιβαδιού