Λοίμωξη

είσοδος μικροοργανισμών στον οργανισμό

Λοίμωξη σημαίνει ότι ένας αριθμός μικροβίων βρίσκεται σε ένα σημείο του οργανισμού όπου φυσιολογικά δεν υπάρχουν και άμεσα ή έμμεσα, μέσω της τοξικότητάς τους, προκαλούν αντίδραση φλεγμονής που συνοδεύεται και από την κλινική εικόνα της εκάστοτε λοίμωξης. Για τους πιο πολλούς ιστούς, ο κρίσιμος αριθμός των μικροβίων για την πρόκληση λοίμωξης είναι 1.000.000 ανά κυβικό χιλιοστό ιστού.

Ο όρος λοίμωξη προϋποθέτει υποχρεωτικά την παρουσία μικροβίων με αιτιολογική σχέση στη φλεγμονή. Μπορεί να προκληθεί από οποιονδήποτε μικροοργανισμό (βακτήρια, μύκητες, ιούς, παράσιτα). Πρέπει να διακρίνεται από τον όρο μόλυνση που σημαίνει παρουσία μικροβίων εκεί που φυσιολογικά δεν υπάρχουν χωρίς να προκαλούν φλεγμονή.

Χειρουργική λοίμωξηΕπεξεργασία

Ως χειρουργικές λοιμώξεις αναφέρονται δύο ξεχωριστές κατηγορίες παθήσεων ή καταστάσεων που διαφέρουν στην αιτία και τον τρόπο που προκαλούνται, αλλά έχουν ως κοινό παρονομαστή τη σοβαρότητα και την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης. Διακρίνονται σε: 1) παθήσεις που ξεκινούν ως φλεγμονές ή λοιμώξεις και απαιτούν για την αντιμετώπισή τους εγχείρηση (σε αντίθεση με άλλες λοιμώξεις που θεραπεύονται με αντιβιοτικά) και 2) μετεγχειρητικές λοιμώξεις που παρουσιάζονται μετά από εγχειρήσεις οποιασδήποτε περιοχής του ανθρώπινου σώματος και ανεξαρτήτως από την αρχική παρουσία ή όχι φλεγμονής οργάνου ή περιοχής (έχουν σχέση με τις διάφορες εγχειρητικές τεχνικές που εφαρμόζονται).

ż== Βιβλιογραφία ==

  • Παπαδημητρίου, «Σύγχρονη γενική χειρουργική», εκδόσεις Μ. Παρισιάνου.