Η Λούσνα είναι η θεά της σελήνης στην ετρουσκική Μυθολογία.

Ταυτίζεται με την Λούνα της ρωμαϊκής και την Σελήνη της ελληνικής μυθολογίας.