Στην ελληνική μυθολογία, με το όνομα Λυσιμάχη είναι κυρίως γνωστή η σύζυγος του Ταλαού, βασιλιά του `Αργους. Πατέρας της Λυσιμάχης αναφέρεται ο Άβαντας, ο γιος του Μελάμποδα [1]. Η Λυσιμάχη και ο Ταλαός απέκτησαν 5 γιους και μία κόρη: τους `Αδραστο, Αριστόμαχο, Μηκιστέα, Παρθενοπαίο, Πρώνακτα και την Εριφύλη.

  • Με το όνομα Λυσιμάχη αναφέρεται σε κάποιες πηγές και μία από τις κόρες του βασιλιά της Τροίας Πριάμου και της Εκάβης.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. [Α 9,13] Βίαντος δὲ καὶ Πηροῦς Ταλαός, οὗ καὶ Λυσιμάχης τῆς Ἄβαντος τοῦ Μελάμποδος Ἄδραστος Παρθενοπαῖος Πρῶναξ Μηκιστεὺς Ἀριστόμαχος Ἐριφύλη. Απολλόδωρος Βιβλιοθήκη Α'
  • Απολλόδωρος (ψευδο), Βιβλιοθήκη Α', 9, 13.
  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969.