Λυχνία βενζίνης ή αερίου

Η Λυχνία βενζίνης ή λάμπα πετρελαίου ή λάμπα αερίου πρόκειται γενικά για λυχνίες που χρησιμοποιούνται σε σημεία που δεν παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια, όπως στην ύπαιθρο, στο κάμπινγκ, στο ψάρεμα (πυροφάνι) κ.λπ.

Η λυχνία αυτή έχει μεγάλη φωτιστική ικανότητα και δίνει λευκό φως. Με φλόγα εξαερωμένης βενζίνης ή ασετυλίνης ή υγραερίου πυρακτώνεται ένα σφαιρικό πλέγμα αμιάντου που περιέχει οξείδια σπάνιων γαιών Θόριο και Δημήτριο και που όταν αυτά θερμανθούν ακτινοβολούν έντονα.

Το πλέγμα αυτών είναι γνωστό ως θρυαλίς Aeur και στο εμπόριο ως αμίαντος για λάμπα.

  • Οι λυχνίες αυτές ανήκουν στη κατηγορία των πηγών πυράκτωσης.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία