Η Μάχη της Φαρσάλου διεξήχθη στα τέλη του 1277 στην πεδιάδα των Φαρσάλων στη Θεσσαλία, μεταξύ ενός Βυζαντινού στρατού εισβολής με επικεφαλής τον μέγα στρατοπεδάρχη Ιωάννη Συναδηνό και τον μέγα κονστόσταυλο Μιχαήλ Καβαλλάριο, και τις δυνάμεις του Ιωάννη Α΄ Δούκα, ηγεμόνα της Θεσσαλίας.

Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη εκστρατεία των Βυζαντινών κατά της Θεσσαλίας, μετά την αποτυχία της προηγούμενης εκστρατείας στη μάχη των Νέων Πατρών (που χρονολογείται με διαφορετικές εκδοχές κάποιο έτος μέσα στο διάστημα 1273-1275).

Η μάχη κατέληξε σε συντριπτική νίκη για τον Ιωάννη Α΄: ο Συναδηνός αιχμαλωτίστηκε, ενώ ο Καβαλλάριος απεβίωσε λίγο αργότερα από τα τραύματά του.