Μέγας Καμεράριος της Γαλλίας

Ο Μέγας Καμεράριος της Γαλλίας ήταν ένας εκ των μεγάλων αξιωματούχων του Στέμματος της Γαλλίας κατά την περίοδο του Παλαιού Καθεστώτος. Επρόκειτο για ένα από τα αξιώματα που παραχωρούνταν υπό κληρονομούμενη μορφή σε συγγενείς πρώτου βαθμού από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων από μέρους τους.

Ο Μέγας Καμεράριος ήταν επικεφαλής της κάμαρας του βασιλέα. Κατά την περίοδο των πρώτων Καπετιανών, ο Μέγας Καμεράριος διαχειριζόταν τον Βασιλικό ΘησαυρόΘησαυρό του Βασιλέα) μαζί με τον Μέγα Οινοχόο, προτού η Κάμαρα των Λογαριασμών, δημιουργηθείσα από τον Φίλιππο Δ΄ τον Ωραίο και τον Αξιωματούχο επί των Οικονομικών, εμφανισθείσα το 1311, τους αντικαταστήσει ως προς το συγκεκριμένος καθήκον.

Ο αξιωματούχος αυτός διέθετε ένα από τα συνολικά πέντε μεγάλα αξιώματα του Στέμματος. Είχε όχι μόνο καθήκοντα διαφορετικά του Μεγάλου Αυλάρχη, αλλά και ήταν, κατά κάποιον τρόπο, σημαντικότερος του τελευταίου βάσει του μεγέθους της εξουσίας του. Υπέγραφε τις χάρτες και λοιπές σημαντικές επιστολές. Για αρκετό καιρό, υπερίσχυε του Κοντόσταυλου, και απέδιδε δικαιοσύνη μαζί με τα Μέλη της Βουλής των Ομοτίμων της Γαλλίας.

Το αξίωμα αυτό καταργήθηκε το 1545.

Κατάλογος των Μεγάλων Καμεράριων της ΓαλλίαςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Nicolas Viton de Saint-Allais: Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France — Paris, 1816
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Grand chambrier de France της Γαλλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).