Μέγιστος ρυθμός μεταβολής

Μέγιστο ρυθμό μεταβολής (αγγλ. slew rate) ονομάζουμε την δυνατότητα του σήματος εξόδου ενός τελεστικού ενισχυτή να παρακολουθεί τις μεταβολές του σήματος εισόδου. Η ταχύτητα μεταβολής της τάσης εξόδου σε ένα τελεστικό ενισχυτή είναι πεπερασμένη. Ο τύπος που μας δίνει τον μέγιστο ρυθμό μεταβολής είναι:

Η επίπτωση του slew rate σε ένα τετραγωνικό παλμό:
κόκκινο= επιθυμητή έξοδος
πράσινο= παραμορφωμένη έξοδος