Μέθοδος φερομονών - παρεμπόδισης σύζευξης

Μέθοδος φερομονών - παρεμπόδισης σύζευξης (Mating disruption), ή αλλιώς γνωστή ως μέθοδος Κομφούζιο, ονομάζεται η τεχνολογική μέθοδος που διαμέσου της χρήσης σεξουαλικών φερομονών (που παράγονται τεχνητά) παρεμποδίζεται καθοριστικά η σύζευξη μεταξύ θηλυκών και αρσενικών λεπιδόπτερων.[1][2]

Προσέλκυση νυμφών εντόμων λόγω της έκκρισης φερομονών.

Ως αποτέλεσμα της μεθόδου, η οποία γνωρίζει σημαντική άνθηση στους καλλιεργούμενους αγρούς και οπωρώνες, επιτυγχάνεται σταδιακή αλλά δραστική μείωση της αναπαραγωγής του πληθυσμού των λεπιδοπτέρων[3], με άμεση συνέπεια, τη μείωση και εν τέλει την ελαχιστοποίηση των ζημιών στους καρπούς της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της βερυκοκιάς, της μηλιάς, της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, καθώς και άλλων ειδών.[4][5]

Είναι γνωστό ότι έτσι, με αυτή τη μέθοδο, ελαχιστοποιείται η αναπαραγωγική ικανότητα των ακμαίων μικρολεπιδοπτέρων, όπως: (i) της καρπόκαψας (Grapholitha molesta), της ανάρσιας (Anarsia lineatella) και του φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), γνωστών εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερυκοκιάς, (ii) του μικρολεπιδοπτέρου καρπόκαψας της μηλιάς (Cydia pomonella), κυριότερου εντομολογικού εχθρού της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς, και έτσι μειώνεται ή/και εξαφανίζεται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων. Άλλες διαδεδομένες χρήσεις της μεθόδου, μπορούν να αφορούν την άμπελο (κν. αμπέλι) για τον έλεγχο της ευδεμίδας (Lobesia botrana) και επίσης, την ντομάτα θερμοκηπίου για τον έλεγχο της τούτα (Tuta absoluta).

Παγίδα φερομόνης για τον έλεγχο των εντόμων.

Στην πράξη, η χρήση ειδικών συσκευών από διαχυτήρες, με ελεγχόμενη αποδέσμευση, που περιέχουν τη συνθετική φερομόνη, που είναι παρόμοια με τη φυσική φερομόνη, την οποία παράγουν τα λεπιδόπτερα, αναρτώνται σε κλαδιά των οπωροφόρων δένδρων, σε μέτριο ύψος και τίθενται σε λειτουργία νωρίς την άνοιξη. Πρόσθετα, επιπλέον διαχυτήρες τοποθετούνται στα όρια των οπωρώνων κοντά στις κορυφές των δέντρων.

Η μέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτημα της καταπολέμησης των μικρολεπιδοπτέρων χωρίς επιβλαβείς χημικές ενώσεις (εντομοκτόνα) που προκαλούν περιβαλλοντική ρύπανση, και πρόσθετα, επιτρέπει την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες. Η εφαρμογή τέτοιων καινοτομικών μεθόδων σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων, στην Ελλάδα, είναι γνωστή -για προφανείς λόγους- ως μέθοδος κομφούζιο.[6][7]

Παραπομπές Επεξεργασία

Σύνδεσμοι Επεξεργασία