Μήτρος Βλαχοθανάσης

Ελληνας αρματολός

Ο Μήτρος Βλαχοθανάσης ήταν περίφημος αρματολός των ετών 1730 - 1772.

Βιογραφία Επεξεργασία

Η καταγωγή του ήταν από την Βουνιχώρα της Ρούμελης. Υπήρξε ένας των κυριότερων εργατών της επανάστασης του 1770, αν και ήταν γηραιότατος. Υπό την αρχηγία του Ανδρούτσου, τον οποίο άλλοτε είχε υπό τις διαταγάς του πήρε μέρος στην περίφημη μάχη της Μονής των Βαρδουσίων και διεύθυνε αυτοπροσώπως την μάχη επιφέροντας λαμπρή νίκη πάνω από το χωριό Πεντερίτσα. Πήρε μέρος και στην εκστρατεία του Ανδρούτσου κατά της Ναυπάκτου και φονεύτηκε μαχόμενος έξω από τα τείχη της πόλης κατά του Μουχτάρ πασά.

Πηγές Επεξεργασία