Μίσθωση ονομάζεται η σύμβαση κατά την οποία ο ένας των συμβαλλομένων (εκμισθωτής) εκχωρεί την υποχρέωση/δικαίωμα αντί ορισμένου τιμήματος να παράσχει στον έτερο (μισθωτή) την χρήση πράγματος (μισθίου) ή εργασία, ο δε έτερος υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα (μίσθωμα).

Στην καθομιλουμένη η μίσθωση ονομάζεται ενοικίαση και ο εκμισθωτής ιδιοκτήτης. Το τίμημα ονομάζεται ενοίκιο ή νοίκι. Εάν ο μισθωτής δεν πληρώνει το ενοίκιο, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να προβεί σε ένδικα μέσα (έξωση).

Η μίσθωση διακρίνεται σε:

Μίσθωση οχημάτων Επεξεργασία

Η μίσθωση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στα οχήματα, κυρίως τα αυτοκίνητα. Ο μισθωτής ή πελάτης, επιλέγει το αυτοκίνητο που επιθυμεί, για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, που διαρκεί συνήθως, από 24 έως και 48 μήνες. Καταβάλλεται ένα ποσό ως προκαταβολή, το οποίο αντιστοιχεί στο 20 με 25% της αξίας του αυτοκινήτου συνήθως και ορίζεται ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος, ο πελάτης επιστρέφει το αυτοκίνητο, το αλλάζει με κάποιο άλλο ή το εξαγοράζει, εάν το επιθυμεί, σε τιμή που διαμορφώνεται ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί, την εμπορική αξία του οχήματος και άλλους παράγοντες. Η μίσθωση των οχημάτων προτιμάται από επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς επωφελούνται από φοροελαφρύνσεις που ισχύουν. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί νέα ευέλικτα μοντέλα μίσθωσης, που στόχο έχουν να προσελκύσουν και τους ιδιώτες. Ουσιαστικά, παρέχουν ευελιξία και απαλάσσουν τους πελάτες, ιδιώτες, επαγγελματίες ή επιχειρήσεις, από δεσμεύσεις, που ισχύουν στα διαδεδομένα μοντέλα leasing/μίσθωσης. Συχνά, δεν χρειάζονται προκαταβολές, το όχημα μπορεί να επιστραφεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς έξτρα κόστος, μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, ενώ μπορεί να αλλαχθεί με κάποιο άλλο μοντέλο χωρίς οικονομική επιβάρυνση, πληρώνοντας το μίσθωμα που αντιστοιχεί πάντα. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ευέλικτη μίσθωση είναι το instacar, το 2018.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Χρηματοδοτική μίσθωση

https://www.instacar.gr/