Η χώρα των Μαδιανιτών, που εκτείνεται μεταξύ Αιγύπτου και Μωαβ, πιθανότατα δε προς ανατολάς του Αιλανιτικού Κόλπου. Στη Μαδιάμ κατέφυγε ο Μωυσής μετά τον φόνο του Αιγύπτιου και εκεί νυμφεύθηκε τη θυγατέρα του ιερέα Ιοθώρ.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Έξ. β΄15, γ΄1