Μαρίνα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με τον όρο' Μαρίνα' μπορεί να αναφέρονται:


  • ο μικρός λιμένας, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για σκάφη αναψυχής συχνά αναφέρεται ως μαρίνα.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.