Μαριανός Μαυροκατακαλών

Ο Μαριανός Μαυροκατακαλών ήταν Βυζαντινός ναύαρχος στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλεξίου Β΄ Κομνηνού (1180-1183). Το 1180 ο αυτοκράτορας τον τοποθέτησε επικεφαλής του βυζαντινού στόλου της Αδριατικής. Τον ίδιο χρόνο απέκοψε τις γραμμές ανεφοδιασμού του ηγεμόνα της Κάτω Ιταλίας, του Νορμανδού Βοημούνδου που είχε εκστρατεύσει στην Αλβανία και βρισκόταν στο Δυρράχιο. Τον εξανάγκασε, λόγω έλλειψης εφοδίων, να συνθηκολογήσει και να γυρίσει άπρακτος στην Ιταλία.

Μαριανός Μαυροκατακαλών
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταναύαρχος
Οικογένεια
ΓονείςΝικόλαος Μαυροκατακαλών

Πηγές Επεξεργασία

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τόμος 41 σελ. 56