Δείγμα μεγαλογραφικής ζωγραφικής.
Νωπογραφία από την Έπαυλη των Μυστηρίων στην Πομπηία.

Η μεγαλογραφία είναι είδος ζωγραφικής που αντλεί τη θεματολογία από μυθολογία, την ιστορία ή τη θρησκεία. Τα ζωγραφικά αυτά έργα είχαν κατά προτίμηση μεγάλες διαστάσεις, ενώ τα εικονιζόμενα αντικείμενα αποδίδονταν συνήθως σε μέγεθος μεγαλύτερο του φυσικού τους. Δείγματα σώζονται στις περιγραφές του Παυσανία, αλλά και σε νωπογραφίες που βρέθηκαν στην Έπαυλη των Μυστηρίων στην Πομπηία. Το είδος αυτό της ζωγραφικής ονομάστηκε έτσι από τον Βιτρούβιο, ο οποίος με τον όρο αυτό έδωσε έμφαση όχι τόσο στις διαστάσεις των έργων, αλλά στην σημασία των θεμάτων που απεικόνιζαν.