Στην ελληνική μυθολογία η Μεγαμήδη ήταν βασίλισσα των Θεσπιών της Βοιωτίας, σύζυγος του βασιλιά των Θεσπιών Θεσπίου, γιου του βασιλιά της Αττικής Ερεχθέως. Ο Θέσπιος και η Μεγαμήδη είχαν αρκετές θυγατέρες, αλλά όχι γιους. Σε μια μάταιη προσπάθεια να αποκτήσει άρρενα απόγονο, ο Θέσπιος άρχισε να έχει και εξωσυζυγικές σχέσεις με την ανοχή της Μεγαμήδης, αλλά κατέληξε τελικώς να έχει 50 κόρες. Το πρόβλημα το έλυσε κατά κάποιο τρόπο ο ήρωας Ηρακλής, χαρίζοντάς τους τουλάχιστον πολλά αρσενικά εγγόνια. (Για περισσότερα βλ. τα λήμματα Θέσπιος, Θεσπιάδες.)

Μεγαμήδη
Οικογένεια
ΣύζυγοςΘέσπιος
ΤέκναΑργήλη
Hesychia
Phyleis
Calametis
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασίλισσα


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969