Μεγαμπάιτ

μονάδα μέτρησης χωρητικότητας

Το μεγαμπάιτ είναι πολλαπλάσιο της μονάδας μπάιτ για ψηφιακές πληροφορίες. Το συνιστώμενο σύμβολο της μονάδας είναι MB. Το πρόθεμα της μονάδας μέγα είναι πολλαπλάσιο του 1.000.000 (106) στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).[1] Επομένως, ένα μεγαμπάιτ είναι ένα εκατομμύριο μπάιτς πληροφοριών. Ο ορισμός αυτός έχει ενσωματωθεί στο Διεθνές Σύστημα Ποσοτήτων.

Ποσότητες μπάιτ
Διαδεδομένη χρήση και
κατά SI πρότυπο νόημα
Πρότυπα δυαδικού προθέματος
σύμφωνα με IEC 60027-2
Όνομα Σύμβολο Ποσότητα Όνομα Σύμβολο Ποσότητα
Κιλομπάιτ KB 210 (103) Κιμπιμπάιτ KiB 210
Μεγαμπάιτ MB 220 (106) Μεμπιμπάιτ MiB 220
Γιγαμπάιτ GB 230 (109) Γκιμπιμπάιτ GiB 230
Τεραμπάιτ TB 240 (1012) Τεμπιμπάιτ TiB 240
Πεταμπάιτ PB 250 (1015) Πεμπιμπάιτ PiB 250
Εξαμπάιτ EB 260 (1018) Εξμπιμπάιτ EiB 260
Ζεταμπάιτ ZB 270 (1021) Ζεμπιμπάιτ ZiB 270
Γιωταμπάιτ YB 280 (1024) Γιωμπιμπάιτ YiB 280

Ωστόσο, στα πεδία των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας, χρησιμοποιούνται διάφοροι άλλοι ορισμοί που προέκυψαν για ιστορικούς λόγους ευκολίας. Μια κοινή χρήση είχε ως στόχο να ορίσει ένα μεγαμπάιτ ως 1.048.576 μπάιτς (220 B), μια μέτρηση που εκφράζει βολικά τα δυαδικά πολλαπλάσια που είναι εγγενή στις αρχιτεκτονικές της ψηφιακής μνήμης υπολογιστή. Ωστόσο, οι περισσότεροι φορείς τυποποίησης έχουν απορρίψει αυτήν τη χρήση υπέρ μιας σειράς δυαδικών προθεμάτων,[2] όπου η ποσότητα αυτή ορίζεται από τη μονάδα μεμπιμπάιτ (MiB). Λιγότερο κοινή είναι μια σύμβαση που χρησιμοποίησε το μεγαμπάιτ για να σημαίνει 1000×1024 (1.024.000) μπάιτς.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Archived copy». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Ιουνίου 2007. Ανακτήθηκε στις 1 Ιουνίου 2007. 
  2. 2,0 2,1 «Definitions of the SI units: The binary prefixes». Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας.