Η µελλοντολογία, που μπορεί να αναφέρεται και ως πρόβλεψη του μέλλοντος, είναι η μελέτη των δυνάμει πιθανών μελλοντικών καταστάσεων στον Κόσμο μας.[Σημ. 1] Γενικά μπορεί να θεωρηθεί ως παρακλάδι μιας γενικότερης θεώρησης της μελέτης της ιστορίας. Η μελλοντολογία έχει σκοπό να καταλάβει πώς είναι δυνατό να εξελιχθεί το παρελθόν στο μέλλον, τι δηλαδή από το παρόν έχει πιθανότητες να συνεχιστεί, τι να αλλάξει και τι από αυτά που θα επιθυμούσαμε να γίνουν θεωρείται μύθος και δε θα συμβεί. Αντίθετα με την επιστήμη, που συνήθως περιορίζεται στενεύοντας με παραδοχές το υπό μελέτη σύστημα, η μελλοντολογία μελετά τον κόσμο ως ένα τεράστιο και πολύπλοκο σύστημα και δε μπορεί να είναι το ίδιο σαφής στα συμπεράσματά της. Προσπαθώντας να περιορίσει την ασάφεια των συμπερασμάτων της και να αποκλείσει τους μύθους, η μελλοντολογία επιχειρεί να τεκμηριώνει τις προβλέψεις της υποβοηθούμενη από την επιστήμη και τις τάσεις που προβλέπονται από τομείς της όπως η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ όπως η αύξηση του προσδόκιμου της ανθρώπινης ζωής και οι κβαντικοί υπολογιστές καθώς και με τη βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών της φύσης, όπως η Φυσική των πολύπλοκων συστημάτων, με σκοπό τη χειραγώγησή τους (π.χ. έλεγχος του "καιρού της ιονόσφαιρας" με το Haarp).

Μέθοδοι ανάλυσης Επεξεργασία

Στον πολυεπιστημονικό τομέα της μελλοντολογίας, οι μελλοντολόγοι χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα των μεθόδων πρόβλεψης, όπως:

 1. Πρωτόκολλα θεωρητικής πρόβλεψης (Anticipatory thinking protocols)
  • Μέθοδος Ντέλφι (Delphi method)
  • Αιτιώδης πολυεπίπεδη ανάλυση (Causal layered analysis - CLA)
  • Ανάλυση περιβάλλοντος (Environmental scanning)
  • Αποκλεισμός μη πιθανών λύσεων πολύπλοκου προβλήματος (Morphological analysis)
  • Σχεδιασμός σεναρίων (Scenario planning)
  • Ιστορία του Μέλλοντος (Future history)
  • Αξιολόγηση γεγονότων (Monitoring)
  • Ανάλυση περιεχομένου πηγών (Content analysis)
 2. Βήματα σχεδιασμού προς το επιθυμητό μέλλον (Backcasting)
  • Διαχείριση του ανθρώπινου φόβου για το μέλλον (Back-view mirror analysis)
  • Ανάλυση των επιπτώσεων παράλληλων μελλοντικών γεγονότων (Cross-impact analysis)
 3. Οραματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση μέλλοντος (Futures workshops)
  • Ανάλυση πιθανών αστοχιών και επιπτώσεων (Failure mode and effects analysis)
  • Υπολογισμός κινδύνων υλοποίησης (Measured Action)
  • Συλλογή και μελέτη προσδοκιών (Futures biographies)
  • Κύκλοι συνεπειών μιας τάσης (Futures wheel)
  • Δενδροειδής ανάλυση (Relevance tree)
 4. Προσομοίωση και μοντελοποίηση (Simulation and modelling )
  • Διαδικτυακή ανάλυση (Social network analysis)
  • Σχεδιασμός και διαχείριση Έργων Μηχανικής (Systems engineering)
  • Οραματσιμός (Visioning)
 5. Ανάλυση τάσεων (Trend analysis )
  • Ανάλυση διαδραστικών παιχνιδιών προσομοίωσης (Adaptive role-playing)


Σημειώσεις Επεξεργασία

 1. Ο ορισμός περιορίζεται στον κόσμο των τριών διαστάσεων και του χρόνου τον οποίο βιώνουμε, για παράδειγμα διαφοροποιείται σε ένα κόσμο που περιγράφεται από τη Θεωρία-Μ.

Πηγές Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία


Δείτε ακόμη Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία