Μερμήγκια

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με τον όρο Μερμήγκια στη Ναυτιλία ονομάζονται γενικά επικίνδυνοι ύφαλοι του Αιγαίου λεγόμενοι "εν χρώ" δηλαδή σύρριζα με την επιφάνεια της θαλάσσης όταν αυτή ηρεμεί. Το γεγονός αυτό τους καθιστά λίαν επικίνδυνους στη Ναυσιπλοΐα. Τέτοιοι ύφαλοι είναι:

Επίσης με το όνομα στον ενικό Μέρμηγκας απαντάται μία βραχονησίδα των Κυκλάδων και Ακρωτήριο της Ρόδου.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.