Γενικά μεταστροφή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε στροφή προς άλλη κατεύθυνση, μεταβολή. Ως όρος είναι ο κυριότερος προσφιλής της προπαγάνδας, "μεταστροφή του λαϊκού φρονήματος".

Στη ναυτιλία απαντάται τόσο στην ιστιοδρομία όσο και στη στολοδρομία.

Ιστιοδρομία: Κατά την ιστιοδρομία, κίνηση πλοίου με πανιά (ιστία) μεταστροφή λέγεται η επανάληψη χειρισμού "αναστροφή - ανάπλωρα", που προηγουμένως είχε αστοχήσει. Κοινώς η εντολή χειρισμού "αναστροφή - ανάπλωρα" λέγεται και "βόλτα" ή "όρτσα λα μπάντα".
Στολοδρομία: Κατά τη στολοδρομία, κίνηση πολλών πλοίων μαζί (στόλου) και ειδικά σε πλεύσεις κατά "γραμμή παραγωγής" ή κατά "γραμμή διόπτευσης" μεταστροφή λέγεται η ταυτόχρονη απ΄ όλα τα πλοία αλλαγή πορείας κατά 180°. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ο μεν ουραγός (τελευταίο πλοίο) να γίνεται πρωτόπλους (πρώτο πλοίο) και ο πρωτόπλους ουραγός. Οι μεταστροφές είναι πολύ συνήθεις κυρίως σε καταδρομικές τακτικές από στολίσκους ελαφρών σκαφών, τορπιλακάτων, πυραυλακάτων, κανονιοφόρων κ.λπ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία