Η μετεωρική υπόθεση είναι μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις που διατυπώθηκαν για την εξήγηση της συνεχούς ανανέωσης της ακτινοβολούμενης ηλιακής ενέργειας.

Τη μετεωρική υπόθεση διατύπωσε ο Βαυαρός αστρονόμος Μάγερ (Mayer) το 1848. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, η ηλιακή ενέργεια ανανεώνεται από συνεχή πτώση μετεωρικής ύλης πάνω στον Ήλιο.

Η θεωρία αυτή δεν μπορούσε όμως να δικαιολογήσει, "να καλύψει" την τεράστια ηλιακή ενέργεια εκτός από ένα ελάχιστο ποσοστό. Επειδή η θεωρία αυτή βασίστηκε στα μετέωρα ονομάσθηκε μετεωρική.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία