Μετρονόμος

επίσημος άρχοντας της αρχαίας Αθήνας

Στην αρχαία Αθήνα μετρονόμοι λέγονταν επίσημοι άρχοντες, επόπτες, εντεταλμένοι να φυλάσσουν τους «μετρητές», (τα πρωτότυπα δημόσια μέτρα και σταθμά) και με αυτά να ελέγχουν την ακρίβεια των αντιτύπων που χρησιμοποιούσαν οι έμποροι στις συναλλαγές τους (Αριστοτέλης: Αθηναίων Πολιτεία 51, Αρποκρατίων, Σουίδας, Φώτιος).

Στους χρόνους του Αριστοτέλη (4ος αιώνας π.Χ.) στην Αθήνα εκλέγονταν με κλήρο 10 μετρονόμοι, 5 για την Αθήνα και 5 για τον Πειραιά. Αυτοί είχαν ως βοηθούς τους «προμετρητές» (Αρποκρατίων, Σουίδας). Επίσης, από σχετικές αττικές επιγραφές που έχουν βρεθεί, οι Μετρονόμοι της Αθήνας τον 1ο αιώνα π.Χ. ονομάζονταν «Άρχοντες επί τη δημοσία τράπεζα», που κατά το σχετικό νόμο ήταν εντεταλμένοι από τη Βουλή να καταστείλουν κάθε νοθεία των μέτρων και σταθμών επιβλέποντας τη χρήση μόνο των επίσημα ελεγμένων.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.13ος, σ.464