Στα μαθηματικά, η μηδενική συνάρτηση είναι η σταθερή συνάρτηση, η οποία είναι μηδέν για όλες τις τιμές εισόδου.

Γραφική παράσταση της μηδενικής συνάρτησης στο διάστημα .

Πιο συγκεκριμένα, στους πραγματικούς αριθμούς είναι η συνάρτηση , η οποία ικανοποιεί[1]:20

για κάθε .

Πιο γενικά, η μηδενική συνάρτηση σε ένα σύνολο ικανοποιεί

για κάθε .

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Αδάμ, Μ.· Χατζάρας, Ι.· Ασημάκης, Ν. (2016). Μαθηματική Ανάλυση. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-392-6.